Ułatwienia dostępu

INDYWIDUALNE PROGRAMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (woj. podkarpackie)

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2018-31.08.2018 r.

 

CEL GŁÓWNY:

Większe możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, a także wyższe szanse na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa, wśród 100

osób stanowiących grupę docelową projektu, osiągnięte przez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej przeprowadzonych w okresie realizacji projektu, tj. 01.01.2018-28.02.2019. Stopień osiągnięcia celu głównego będzie wyrażony poprzez stosunek uzyskanych wartości liczbowych wskaźników rezultatów do wartości wskaźników produktów, ich ostateczny pomiar nastąpi w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie przez

ostatniego uczestnika (najpóźniej do 31.01.2019).

 

Czytaj więcej...

Aktywizacja bezrobotnych 50+ w powiecie przemyskim (woj. podkarpackie)

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Aktywizacja bezrobotnych 50+ w powiecie przemyskim" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności  zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu: Spawacz metodami MAG 135 i TIG 141

Aktualnie rekrutacja do projektu jest zakończona.

Kontakt:
ul. Topolowa 7 pok. 45 (II pietro)
37-700 Przemyśl (budynek WORD)
tel. 16 676 90 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

Aktywnie i mobilnie (woj. podkarpackie)

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Aktywnie i mobilnie" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu: Kierowcy samochodów ciężarowych

Po odbytym szkoleniu możliwość podjęcia zatrudnienia w zawodzie!

Kontakt:
ul. Kościuszki 1B pok. 8 (II piętro)
37-400 Nisko
tel. 15 843 10 26

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rekrutacja do projektu zakończona.

Czytaj więcej...

Zawodowy drogowskaz (woj. podkarpackie)

Firma Euro – Konsult  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Zawodowy drogowskaz” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.

Projekt ma na celu ukierunkowanie uczestników na odpowiedni wybór ścieżki dalszego kształcenia i kariery zawodowej.

Czytaj więcej...

Aktywni 50+ (woj. podkarpackie)

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Aktywni 50+" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności  zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu: Spawacz metodami MAG 135 i TIG 141

Aktualnie rekrutacja do projektu jest zakończona.

Kontakt:
ul. Topolowa 7 pok. 45 (II pietro)
37-700 Przemyśl (budynek WORD)
tel. 16 676 90 00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

Fundusze unijne - szansą na rozwój Podkarpacia

Image Firma Euro-Konsult zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa podczas którego zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie obsługi i zarządzania funduszami unijnymi. Szkolenie skierowane jest do osób które:

- zamieszkują woj. podkarpackie,

- są pełnoletnie,

- wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

W związku ze specjalistyczną tematyką szkolenia preferowane będą osoby z wykształceniem wyższym (szczególnie ekonomicznym, prawniczym, socjologicznym i politologicznym).

Projekt zakończony w 06.2010 roku.

Czytaj więcej...

Specjalista ds. termomodernizacji i oceny energetycznej budynków - szansą na lokalnym rynku pracy

ImageFirma Euro – Konsult sp. z o.o. od listopada 2006 roku do marca 2008 roku realizuje projekt “Specjalista ds. termomodernizacji i oceny energetycznej budynków – szansą na lokalnym rynku pracy”.

Proponowana tematyka zajęć odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy na osoby posiadające kompetencje w zakresie oceny energetycznej obiektów budowlanych i sporządzania Audytów Energetycznych. Stwarza to realne możliwości podejmowania samodzielnej działalności doradczej wykorzystując sprzyjającą koniunkturę na rynku developerskim i budowlanym, oraz wejście w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku Dyrektywy Unijnej nr 2002/91/WE dot. obowiązku sporządzania oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych.

Projekt zakończony w dniu 31.03.2008 roku. 

Czytaj więcej...


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".