Obsługa prawna

 

 
 

Specjalista ds. termomodernizacji i oceny energetycznej budynków - szansą na lokalnym rynku pracy

ImageFirma Euro – Konsult sp. z o.o. od listopada 2006 roku do marca 2008 roku realizuje projekt “Specjalista ds. termomodernizacji i oceny energetycznej budynków – szansą na lokalnym rynku pracy”.

Proponowana tematyka zajęć odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy na osoby posiadające kompetencje w zakresie oceny energetycznej obiektów budowlanych i sporządzania Audytów Energetycznych. Stwarza to realne możliwości podejmowania samodzielnej działalności doradczej wykorzystując sprzyjającą koniunkturę na rynku developerskim i budowlanym, oraz wejście w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku Dyrektywy Unijnej nr 2002/91/WE dot. obowiązku sporządzania oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych.

Projekt zakończony w dniu 31.03.2008 roku. 

Powyższa Dyrektywa wywoła olbrzymi popyt na sporządzanie Audytów Energetycznych, będących podstawą do obowiązkowego sklasyfikowania energetycznego obiektów w tzw. paszportach energetycznych. Tacy specjaliści pracują już dla Banku Ochrony Środowiska.

Dokumenty do pobrania: 

Image
Image
Image

Chcesz być poszukiwanym specjalistą - audytorem energetycznym! Odwiedź firmę Euro-Konsult 
i weź udział w bezpłatnych weekendowych warsztatach szkoleniowych w Rzeszowie.

W szkoleniu mogą brać udział osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

* Posiadają wykształcenie wyższe

* Są/były zatrudnione na terenie województwa podkarpackiego z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego ziemskiego, lubaczowskiego ziemskiego, leskiego ziemskiego, mieleckiego ziemskiego i przemyskiego ziemskiego oraz grodzkiego. 

* Utraciły pracę nie później niż 3 miesiące od momentu zgłoszenia na szkolenie.       


Zajęcia formie czterech weekendowych zjazdów odbędą się w Zajeździe Dwa Bratanki w Rzeszowie. Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.

 

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie firmy Euro – Konsult sp. z o.o. ul. Zygmuntowska 9/105, Rzeszów lub pod numerem telefonu: 017 852 00 89 (pn - pt, godz. 9 - 17) (lokalizacja naszej siedziby).

    Terminy szkoleń 2007/2008

Grupa*    

      I zjazd            

    II zjazd         

   III zjazd           

    IV zjazd        

Grupa I

     26 - 28 I

    23 - 25 II

     9 - 11 III

    23 - 25 III

Grupa II

     26 - 28 I

    23 - 25 II

     9 - 11 III

    23 - 25 III

Grupa III

      2 - 4 II

      2 - 4 III

    16 - 18 III

   30 III - 1 IV

Grupa IV

      2 - 4 II

      2 - 4 III

    16 - 18 III

   30 III - 1 IV

Grupa V

    13 - 15 IV

    27 - 29 IV

    11 - 13 V

     1 - 3 VI

Grupa VI

    13 - 15 IV

    27 - 29 IV

    11 - 13 V

     1 - 3 VI

Grupa VII

    20 - 22 IV

      4 - 6 V

    25 - 27 V

     8 - 10 VI

Grupa VIII

    20 - 22 IV

      4 - 6 V

    25 - 27 V

     8 - 10 VI

Grupa IX

      7 - 9 IX

28 - 30 IX

    26 - 28 X

    23 - 25 XI

Grupa X

      7 - 9 IX

      28 - 30 IX

    26 - 28 X

    23 - 25 XI

Grupa XI

     21 - 23 IX

      5 - 7 X

     2 - 4 XI

   30 XI - 2 XII

Grupa XII

     21 - 23 IX

      5 - 7 X

     2 - 4 XI

   30 XI - 2 XII

Grupa XIII

     14 - 16 IX

      12 - 14 X

     16- 18 XI

    14 - 16 XII

Grupa XIV

     14 - 16 IX

      12 - 14 X

     16 -18 XI

    14 - 16 XII

Grupa XV

     11 - 13 I

1 - 3 II

      15 - 17 II

    29 II - 2 III

Grupa XVI

     11 - 13 I

        1 - 3 II

      15 - 17 II

    29 II - 2 III

Grupa XVII

       4 - 6 I

       25 - 27 I

      8 - 10 II

    22 - 24 II

Grupa XVIII

       4 - 6 I

       25 - 27 I

      8 - 10 II

    22 - 24 II

* grupa liczy 10 osób - spiesz sie i zajmij dogodny termin !

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest pomoc  rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.  

Informacje dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego znajdują się na stronie Instytucji Zarządzającej - Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
skr. poczt. 59, 00-955 Warszawa, http://www.efs.gov.pl/. Instytucją wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, http://www.wup-rzeszow.pl/. Natomiast wszelkie informacje dotyczące Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych można uzyskać na stronie http://www.europa.eu.int/.


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".