Ułatwienia dostępu

SZYBKA REAKCJA! (woj. śląskie)

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „SZYBKA REAKCJA!”.
Projekt realizowany jest na terenie województwa śląskiego w ramach Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z  zakresu outplacementu),  Poddziałanie 7.4.2 Outplacement,

Celem projektujest wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy.
Cel zostanie osiągnięty w okresie 01.10.2017 - 31.07.2018 r. dzięki zapewnieniu zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego wsparcia. Potwierdzeniem jego osiągnięcia będzie m.in. uzyskanie przez uczestników uprawnień do wykonywania zawodu i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Czytaj więcej...

NOWA PERSPEKTYWA (woj. śląskie)

Jest nam bardzo miło poinformować, że  z dniem 1 stycznia 2017r. rozpoczynamy realizację projektu „Nowa  perspektywa”. Projekt jest realizowany  na terenie województwa śląskiego w ramach Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020

Do udziału we wsparciu w ramach projektu zapraszamy 80 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, osoby po 30  roku życia (40 kobiet i 40 mężczyzn), o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu  Cywilnego).

Wśród uczestników projektu minimum stanowią:

Czytaj więcej...

NOWY START - WSPARCIE ŚLĄSKIEJ MŁODZIEŻY (woj. śląskie)

Projekt realizowany od 01.09.2016 - 28.02.2018.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „Nowy start – wsparcie śląskiej młodzieży”. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-24 lat zamieszkujące woj. śląskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

·          Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

·          Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),

·          Nie szkolą się.

 

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W PONIŻSZYM ZAKRESIE:

Czytaj więcej...

KOMPETENCJE CYFROWE DLA NEET (woj. śląskie)

Projekt realizowany od 01.05.2016 - 28.02.2018

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „Kompetencje cyfrowe dla NEET”. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-24 lat zamieszkujące woj. śląskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

·          Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

·          Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),

·          Nie szkolą się.

Czytaj więcej...

Szkolenia MMŚP ze Śląska (woj. śląskie)

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Firma Euro-Konsult przygotowuje się do realizacji projektu „Szkolenia MMŚP ze Śląska” współfinansowanego ze środków PO KL. W ramach projektu możliwe będzie zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.

Projekt obejmuje bezpłatne kursy z zakresie spawania (do wyboru 2 z 3 metod):

  • metodą MAG 135
  • metodą MIG 131
  • metodą TIG 141

 

Rekrutacja do projektu zakończona!

Czytaj więcej...

Obierzmy nową drogę! (woj. śląskie)

ImageFirma „Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Obierzmy nową drogę!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do osób z województwa śląskiego.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje oraz pełne uprawnienia państwowe w zawodzie kierowcy samochodów ciężarowych:

·         Prawo jazdy kat. C

·         Prawo jazdy kat. C+E

·         Kwalifikacja wstępna przyspieszona

  Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci poradnictwem psychologicznym, zawodowym oraz usługą pośrednictwa pracy.

Rekrutacja do projektu zakończona!

Czytaj więcej...

Praktyka czyni Mistrza (woj. śląskie)

ImageFirma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Praktyka czyni Mistrza”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Za realizację merytoryczną szkoleń odpowiada:Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Sprzętu Budowlanego mgr inż. Stanisław Wszołek.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki.

Rekrutacja do projektu zakończona.   

Czytaj więcej...

Profesjonalny pracownik branży budowlanej (woj. śląskie)

ImageFirma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Profesjonalny pracownik branży budowlanej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Za realizację merytoryczną szkoleń odpowiada: Ośrodek Szkolenia Białecki.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki.

Projekt zakończony 30.09.2010 roku.

Czytaj więcej...


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".