Ułatwienia dostępu

AKTYWNOŚĆ = KLUCZ DO SUKCESU (woj. lubuskie)

Instytut Rozwoju i Innowacji „Euro-konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w projekcie „AKTYWNOŚĆ = KLUCZ DO SUKCESU” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – LUBUSKIE 2020 Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy realizowanym na terenie województwa lubuskiego.

Grupą docelową projektu (GD) jest 100 os. zam. woj. lubuskie w wieku 30 lat i więcej POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY NIEZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY JAKO BEZROBOTNE - OSOBY BIERNE ZAWODOWO.

Czytaj więcej...

Mobilne Lubuskie (woj. lubuskie)

Firma "Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Mobilne Lubuskie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności  zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo kwalifikacje i uprawnienia kierowcy w zakresie przewozu rzeczy; (prawo jazdy kat. C + E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy).

Czytaj więcej...


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".