Ułatwienia dostępu

MOBILNE ŚWIĘTOKRZYSKIE (woj. świętokrzyskie)

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Mobilne Świętokrzyskie” nr umowy RPSW.10.02.01-26-0046/17.

 

 

Projekt jest adresowany do 60 osób zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w wieku powyżej 29 lat, będących osobami biernymi zawodowo tj. osobami, które nie pracują i nie pozostają zarejestrowane jako osoby bezrobotne (nie stanowią zasobów siły roboczej). 

Czytaj więcej...

ZWIĘKSZANIE SZANS ZATRUDNIENIOWYCH OSÓB MŁODYCH (woj. świętokrzyskie)

Rekrutacja do 31.08.2017r.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że  z dniem 1 stycznia 2017r. rozpoczynamy realizację projektu „Zwiększanie szans zatrudnieniowych osób młodych”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego FunduszuSpołecznego.

 

Do udziału we wsparciu w ramach projektu zapraszamy 80 osób młodych (8 kobiet i 72 mężczyzn), o niskich kwalifikacjach zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu  Cywilnego),  w wieku 18 – 29 lat, bez pracy,  które  nie uczestniczą w kształceniui szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Ze wsparcia mogą skorzystać następujące osoby:

Czytaj więcej...

Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja (woj. świętokrzyskie)

 

Firma „Euro-Konsult Sp. z o.o.” zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu „Twarda kwalifikacja = miękka restrukturyzacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne, w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.

Czytaj więcej...

Pędzące kwalifikacje (woj. świętokrzyskie)

Euro-Konsult Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu „Pędzące kwalifikacje” współfinansowanym ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

 

Rekrutacja do projektu zakończona!

 

Czytaj więcej...

Ostro do przodu (woj. świętokrzyskie)

Szanowni Państwo!

Informujemy iż Firma Euro-Konsult przygotowuje się do realizacji kolejnego projektu „Ostro do przodu” współfinansowanego w ramach PO KL zapewniającego nabycie kwalifikacji zawodowych kierowcy przewozu rzeczy.

Rekrutacja otwarta - Zapraszamy

Czytaj więcej...

Inwestycja w mobilność (woj. świętokrzyskie)

Firma „Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Mobilność priorytetem rozwoju zawodowego!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt skierowany jest do osób odchodzących z rolnictwa - z własnej inicjatywy, które zamieszkują województwo świętokrzyskie. W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje oraz pełne uprawnienia państwowe w zawodzie kierowcy samochodów ciężarowych:

Rekrutacja do projektu zakończona!

Czytaj więcej...

Mobilność priorytetem rozwoju zawodowego! (woj. świętokrzyskie)

Firma „Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Mobilność priorytetem rozwoju zawodowego!”” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt skierowany jest do pracujących osób z województwa świętokrzyskiego. W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje oraz pełne uprawnienia państwowe w zawodzie kierowcy samochodów ciężarowych:

Rekrutacja do projektu zakończona!

Czytaj więcej...

Osoby 45+ = predyspozycje do ochrony i opieki (woj. świętokrzyskie)

Firma ,,Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Osoby 45+ = predyspozycje do ochrony i opieki” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.

 

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu:

  • Agent/ka ochrony osób i mienia (I stopień)
  • Opiekun/ka środowiskowy/wa

 

Projekt zakończony 31.08.2011.

Czytaj więcej...

Nowa perspektywa - nowoczesne kadry dla budownictwa (woj. świętokrzyskie)

Firma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu "Nowa Perspektywa – Nowoczesne Kadry dla Budownictwa", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Za merytoryczną realizację szkoleń odpowiada:Centrum Kształcenia Dorosłych „Liber” w Kielcach. W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu  - operatora koparko-ładowarki kl. III

 

Projekt zakończony 30.09.2010 roku.

Czytaj więcej...

Ochrona i opieka - szansą na wygraną z bezrobociem (woj. świętokrzyskie)

 

Firma ,,Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Ochrona i opieka - szansą na wygraną z bezrobociem” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu:

  • Agent/ka ochrony osób i mienia (I stopień)
  • Opiekun/ka środowiskowy/wa

Czytaj więcej...

TELEPRACA - szansą na nowy zawód

Firma „Euro-Konsult” sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowane jest ono do kobiet zamieszkujących województwo świętokrzyskie, które pozostają bez zatrudnienia (w tym zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy).

www.tele-praca.com

Projekt zakończony w 10.2009 roku.

Czytaj więcej...


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".