Ułatwienia dostępu

 

KOBIECA SIŁA MAZOWSZA! (woj. mazowieckie)

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o. o. ma przyjemność poinformować, że od dnia 01.04.2024 r. rozpoczął realizację projektu ,,Kobieca siła Mazowsza!”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 -2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

 

 

Celem głównym projektu poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy u co najmniej 40 kobiet z grupy 50 kobiet (w tym 5 w wieku 18 – 20 lat), biernych zawodowo objętych wsparciem (w tym osoby z niepełnosprawnościami i z niskim wykształceniem), w wieku 18 – 59 lat, zamieszkujących na obszarze regionu Mazowieckiego regionalnego a dokładnie na terenie miasta Radom oraz na obszarze gminy Pionki i gminy Iłża.

Czytaj więcej...

AKTYWNIE PRZEZ ŻYCIE (woj. mazowieckie)

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu Aktywnie przez życie”  nr umowy RPMA.09.01.00-14-9682/17 realizowanego przez Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oś 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

 Projekt jest realizowany w okresie 01/06/2018r. – 31.03.2019r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Czytaj więcej...

MŁODZI I AKTYWNI NA RYNKU PRACY (woj. mazowieckie)

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu „Młodzi i aktywni na rynku pracy”. 

 

Do projektu zapraszamy 50 osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących miasto Radom lub powiat radomski, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

·          Nie pracują (tj. są bierni zawodowo lub bezrobotni),

·          Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),

·          Nie szkolą się.

Czytaj więcej...

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI RADOMSKIEJ MŁODZIEŻY (woj. mazowieckie)

Projekt realizowany od 01.04.2016 - 31.01.2017r - Projekt Zakończony

 

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu „Podnoszenie kwalifikacji radomskiej młodzieży” - Spawanie metodami MAG, MIG, TIG.

 

Do projektu zapraszamy 40 osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących miasto Radom lub powiat radomski, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

· Nie pracują (tj. są bierni zawodowo lub bezrobotni),

· Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),

· Nie szkolą się.

Czytaj więcej...

Elastyczne Mazowsze (woj. mazowieckie)

 

Projekt "Elastyczne Mazowsze" realizowany jest przez Euro – Konsult Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 01.04.2013 – 30.11.2014 r.

Oferujemy:

  • Bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. C, C+E oraz kwalifikacja przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy
  • Bezpłatne kursy spawania metodami MAG 135 i TIG 141

Czytaj więcej...

Z duchem czasu - transfer innowacji na Mazowszu (woj. mazowieckie)

Projekt "Z duchem czasu – transfer innowacji na Mazowszu" realizowany jest przez Euro – Konsult Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Podziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 01.04.2012 – 31.03.2013 r.

{gallery}badania{/gallery} Więcej informacji na stronie www.badaniairozwoj.edu.pl

Rekrutacja do projektu zakończona!

Czytaj więcej...

Ochrona i opieka - perspektywy dla osób odchodzących z rolnictwa (woj. mazowieckie)

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu "Ochrona i opieka – perspektywy dla osób odchodzących z rolnictwa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.

Projekt skierowany jest do osób odchodzących z rolnictwa i zamieszkujących na terenie woj. mazowieckiego. W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu agent/ka ochrony osób i mienia lub opiekun/ka środowiskowy/a.

Projekt zakończony 30.04.2012

Czytaj więcej...

Nowa perspektywa - nowoczesne kadry dla budownictwa (woj. mazowieckie)

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Nowa perspektywa - nowoczesne kadry dla budownictwa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.

 

Projekt skierowany jest do osób pracujących na terenie woj. mazowieckiego. W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu  - operatora koparko-ładowarki kl. III

Czytaj więcej...

Profesjonalne kadry dla Mazowsza (woj. mazowieckie)

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu "Profesjonalne kadry dla Mazowsza”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.

 

Projekt skierowany jest do osób pracujących na terenie woj. mazowieckiego. W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu operatora: koparki jednonaczyniowej, równiarki,  spycharki luboperatora walca drogowego kl. III

Czytaj więcej...

Profesjonalny pracownik branży budowlanej (woj. mazowieckie)

Firma "Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Profesjonalny pracownik branży budowlanej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Za realizację merytoryczną szkoleń odpowiada:Centrum Kształcenia Dorosłych „Liber” w Kielcach.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu  - operatora koparko-ładowarki kl. III

Projekt zakończony 30.09.2010 roku.

Czytaj więcej...


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".