Ułatwienia dostępu

Strategie Rozwoju Lokalnego

Strategie Rozwoju Lokalnego ImageStrategie Rozwoju Lokalnego oraz Plany Rozwoju Lokalnego sporządzone w okresie od czerwca 2004:

Gmina Jabłonna

1. Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Jabłonna na lata 2008-2013

2.Sporządzenie „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Jabłonna”.

3.Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Jabłonna na lata 2007-2015.

 

Gmina Kuryłówka
4.Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Kuryłówka na lata 2007-2015

 

Gmina Krzeszów

5.Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Krzeszów na lata 2008-2013

 

Gmina Łopiennik Górny

6. Sporządzenie „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Łopiennik Górny”.

 

Miasto Terespol

7.Sporządzenie „Programu Rozwoju Lokalnego Miasta Terespol”.

 

Gmina Chełm

8.Sporządzenie „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Chełm”.

 

Gmina Dorohusk

9.Sporządzenie „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Dorohusk”.

 

Gmina Goraj

10. Sporządzenie „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Goraj”.

 

Gmina Hanna

11.Sporządzenie „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Hanna”.

 

Gmina Wierzbica

12.Sporządzenie „Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Wierzbica”.

 

Gmina Nowodwór

13.Program Rozwoju Lokalnego Gminy Nowodwór.

 

Gmina Kock

14.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Gmina Ostrówek

15.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Gmina Kamionka

16.Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem”.

 

Gmina Ulan-Majorat

17.Strategia Rozwoju Lokalnego dla Gminy Ulan-Majorat na lata 2007-2013.

 

Gmina Ludwin

18.Strategia Rozwoju Lokalnego Gminy Ludwin na lata 2007-2020 wraz z wynikającym z niej wieloletnim planem inwestycyjnym.

 

Miasto Tomaszów Lubelski

19.Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata 2007-2015.


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".