Obsługa prawna

 

 

Twój kierunek rozwoju (woj. wielkopolskie)

Euro-Konsult Sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu „Twój kierunek rozwoju” współfinansowanym ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Szkolenie zapewnia zdobycie uprawnień w zawodzie kierowców przewozu rzeczy:

  • Prawo jazdy kat. C
  • Prawo jazdy kat. C+E
  • Kwalifikacja wstępna przyspieszona
  • Przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR)
  • Kurs operatora HDS

Rekrutacja do projektu zakończona.

Czytaj więcej...

Pogłębianie kwalifikacji (woj. wielkopolskie)

Firma „Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Pogłębianie kwalifikacji”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Za realizację merytoryczną szkoleń odpowiada: Uniwersytet Oświatowy z siedzibą w Pile.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu  - operatora koparko-ładowarki kl. III

Czytaj więcej...

Profesjonalny pracownik branży budowlanej (woj. wielkopolskie)

ImageFirma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Profesjonalny pracownik branży budowlanej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Za realizację merytoryczną szkoleń odpowiada: Uniwersytet Oświatowy z siedzibą w Pile.

 

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki.

Projekt zakończony w 02.2010 roku.

Czytaj więcej...

NOWOCZESNA KSIĘGOWA - szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych

ImageFirma „Euro-Konsult” sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa. Skierowane jest ono do 220 kobiet zamieszkujących województwo wielkopolskie, pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych lub niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, w tym:

 

- w wieku do 25 roku życia w tym powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem,

- w wieku powyżej 45 lat (w tym również emerytki i rencistki pozostające bez zatrudnienia),

- kobiety długotrwale bezrobotne (bezrobotne łącznie przez okres przynajmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat),

- osoby niepełnosprawne,

- kobiety studiujące w trybie zaocznym lub wieczorowym pozostające bez zatrudnienia.

  Projekt zakończony w 02.2010 roku.

Czytaj więcej...

Nowoczesne kadry dla budownictwa (woj. wielkopolskie)

ImageFirma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Nowoczesne Kadry dla Budownictwa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa. Za realizację merytoryczną szkoleń odpowiada: Uniwersytet Oświatowy z siedzibą w Pile.

 

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu  - operatora koparko-ładowarki kl. III

O PROJEKCIE:

Projekt „Nowoczesne kadry dla budownictwa”  jest odpowiedzią  na istotny problem przedsiębiorstw branży budowlanej woj. wielkopolskiego jakim jest niedobór odpowiednio wykwalifikowanej i uprawnionej kadry do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki kl. III. Koparko ładowarki to sprzęt wykorzystywany zarówno w pracach specjalistycznych jak i podstawowych robotach ziemnych, co przy obecnym i przewidywanym poziomie inwestycji budowlanych (perspektywa Euro 2012) gwarantuje stałe zainteresowanie fachowcami z tej dziedziny.

Czytaj więcej...