Obsługa prawna

 

 
 

Fundusze unijne - szansą na rozwój Podkarpacia

Image Firma Euro-Konsult zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa podczas którego zdobędziesz wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie obsługi i zarządzania funduszami unijnymi. Szkolenie skierowane jest do osób które:

- zamieszkują woj. podkarpackie,

- są pełnoletnie,

- wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

W związku ze specjalistyczną tematyką szkolenia preferowane będą osoby z wykształceniem wyższym (szczególnie ekonomicznym, prawniczym, socjologicznym i politologicznym).

Projekt zakończony w 06.2010 roku.

Ramowy program szkolenia (łącznie 72 godziny) obejmuje m.in.:

- Charakterystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz krajowych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 (omówienie poszczególnych priorytetów i działań) - 8 h

- Podstawowe zasady konstruowania i planowania przedsięwzięć - drzewo celów i matryca logiczna projektu – 4h

- Pozyskiwanie krajowych i wspólnotowych środków finansowych na realizację projektów z zakresu edukacji, kultury i sztuki, ich ocena, wybór i procedury odwoławcze – 4h

- Biznes Plan i Studium Wykonalności – konstrukcja, specyfika, najistotniejsze elementy, analiza finansowa i ekonomiczna, wielokryterialna, uproszczona (DGC), aspekty instytucjonalne, gospodarcze, społeczne planowanych inwestycji i przedsięwzięć – 8 h

- Kwalifikowalność kosztów i rozliczanie projektów w ramach EFRR i EFS – 4h

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 – priorytety i działania w aspekcie możliwości finansowania inwestycji na obszarach wiejskich – 4h

- Projekty infrastrukturalne – praktyczne aspekty prawa budowlanego – 4h

- Pozyskiwanie krajowych i wspólnotowych środków finansowych na realizację projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii i przedsięwzięć termomodernizacyjnych – 4h

- Praktyczne umiejętności wypełniania wniosków aplikacyjnych – wykorzystanie generatora wniosków dla przykładowych przedsięwzięć z zakresu projektów finansowanych z EFRR i EFS – Studium Przypadku – 16h

- Obowiązek zachowania konkurencyjności i racjonalności wydatków oraz prawo zamówień publicznych w projektach finansowanych z EFS i EFRR – 4h

- Charakterystyka oraz wykorzystanie dokumentów strategicznych (Strategie Rozwoju Województw i wybranych dziedzin np. turystyki, usług, branży IT, Regionalne Strategie Innowacji, Plany Rozwoju Lokalnego, Plany Działań, Plany Rewitalizacji Miast, itp.) w uzasadnianiu potrzeby realizacji projektów finansowanych z EFS i EFRR - 4h

- Prawo gospodarcze – 4h

- Postępowanie sądowo-administracyjne przy realizacji projektów unijnych – 4h

 

Szkolenie w formie czterech trzydniowych zjazdów weekendowych (zaczynających się w piątek w godzinach popołudniowych i trwających do niedzieli do godzin popołudniowych) odbędzie się w Rzeszowie. Ośrodek, w którym realizujemy nasze projekty, zapewnia bardzo dobre warunki do efektywnej pracy. W zakresie projektu zapewniamy bezpłatny nocleg, całodobowe wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w celu potwierdzenia zamiaru skorzystania z naszej oferty.

 

Mapa dojazdu do siedziby naszego biura w Rzeszowie:

 

   

 

Terminy szkoleń 2009/2010

Grupa*     

      I zjazd            

    II zjazd        

        III zjazd          

 

IV zjazd

Grupa I

 

20 - 22 II

13 - 15 III

3 - 5 IV

 

3 - 5 VII

Grupa II

20 - 22 II

13 - 15 III

3 - 5 IV

3 - 5 VII

Grupa III

27 II – 1 III

20 - 22 III

17 - 19 IV

5 - 7 VI

Grupa IV

27 II – 1 III

20 - 22 III

17 - 19 IV

5 - 7 VI

Grupa V

6 - 8 III

27 - 29 III

24 - 26 IV

12 - 14 VI

Grupa VI

6 - 8 III

27 - 29 III

24 - 26 IV

12 - 14 VI

Grupa VII

28 - 30 VIII

11 - 13 IX

25 - 27 IX

9 - 11 X

Grupa VIII

28 - 30 VIII

11 - 13 IX

25 - 27 IX

9 - 11 X

Grupa IX

4 - 6 IX

18 - 20 IX

2 – 4 X

16 – 18 X

Grupa X

4 - 6 IX

18 - 20 IX

2 – 4 X

16 – 18 X

Grupa XI

23 - 25 X

13 - 15 XI

27 - 29 XI

11 - 13 XII

Grupa XII

23 - 25 X

13 - 15 XI

27 - 29 XI

11 - 13 XII

Grupa XIII

6 - 8 XI

20 – 22 XI

4 – 6 XII

18 – 20 XII

Grupa XIV

6 - 8 XI

20 – 22 XI

4 – 6 XII

18 – 20 XII

Grupa XV

15 - 17 I

5 - 7 II

5 - 7 III

26 – 28 III

Grupa XVI

15 - 17 I

5 - 7 II

5 - 7 III

26 – 28 III

Grupa XVII

22 - 24 I

19 - 21 II

12 - 14 III

9 - 11 IV

Grupa XVIII

22 - 24 I

19 - 21 II

12 - 14 III

9 - 11 IV

Grupa XIX

29 – 31 I

26 – 28 II

19 – 21 III

7 - 9 V

Grupa XX

29 – 31 I

26 – 28 II

19 – 21 III

 

7 - 9 V

Grupa XXI

21 – 23 V 11 – 13 VI 18 – 20 VI 25 – 27 VI
Grupa XXII 21 – 23 V 11 – 13 VI 18 – 20 VI 25 – 27 VI

 * grupa liczy 10 osób

Dokumenty do pobrania (formularz należy wypełnić, podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub faksem) :

 

Image 

Image  

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

Image 

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety przewoźnika lub zaświadczenie zgodne z poniższym wzorem:

Image

 

 

  Szkolenie realizowane jestw ramach działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie”

 

Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw”


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".