Obsługa prawna

 

 
 

Zawodowy drogowskaz (woj. podkarpackie)

Firma Euro – Konsult  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Zawodowy drogowskaz” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.

Projekt ma na celu ukierunkowanie uczestników na odpowiedni wybór ścieżki dalszego kształcenia i kariery zawodowej.

O PROJEKCIE:

Projekt „Zawodowy drogowskaz” jest odpowiedzią na niski poziomu zatrudnienia osób młodych, w woj. podkarpackim co niejednokrotnie związane jest z niedopasowaniem profilu kompetencji, do wymagań pracodawców.

Po ukończeniu szkoły przychodzi czas na dokonanie samodzielnej i trudnej decyzji dot. dalszego rozwoju zawodowego, podjęcia zatrudnienia czy kontynuacji edukacji. Wybór odpowiedniej szkoły ma silny wpływ na dalsze życie. Nie jest łatwo podjąć tak trudną decyzję w młodym wieku.

Deklarowane wybory mają szansę na większą stabilność i głębszą motywację, jeśli będą oparte na aktywnie zdobytej wiedzy o wymaganiach zawodowych, jak i o własnych zdolnościach i ograniczeniach.

Ważna jest pomoc w gromadzeniu informacji o zawodach charakteryzujących się dużym zapotrzebowaniem, rynku pracy, możliwościach kształcenia, a także w dziedzinie poznawania samego siebie i tworzenia realistycznej samooceny.

Młodzież oczekuje wsparcia w określeniu ich drogi życiowej, gdyż sami często nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy o świecie i trudno im dokonać obiektywnej samooceny dlatego należy ich tak przygotować, aby wybór zawodu był świadomy i dojrzały.


DLATEGO W RAMACH PROJEKTU PROPONUJEMY:

1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologicznym mającym na celu rozpoznawanie własnych możliwości zawodowych - 12 godzin.

 • Określenie własnych zainteresowań
 • Uświadomienie własnych uzdolnień
 •  Aspiracje i ambicje zawodowe

2. Warsztaty grupowe w ramach których przeprowadzony zostanie przegląd zawodów w kontekście rynku pracy. (2 dni warsztatowe)

 • Opisy zawodów i ich wymagania
 • Prezentacja zawodów -możliwe ścieżki edukacyjne
 • Plusy i minusy prezentowanych zawodów
 • Umiejętności, cechy charakteru i predyspozycje zawodowe jakimi osoba pracująca w danym zawodzie musi się charakteryzować

3. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologicznym na którym omówione zostaną możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego - 12 godzin.

 • Zajęcia z orientacji zawodowej
 • Wykształcenie zgodne z za potrzebowaniami na rynku pracy
 • Nakierowanie osób niezdecydowanych w zakresie wyboru kierunku i formy kształcenia formalnego
 • Zapoznanie ze sposobem rekrutacji (przegląd szkół i uczelni)

Dodatkowo dla każdego uczestnika doradca opracuje Indywidualny Plan Działania.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU:

 • Osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia), nie uczące się,  chcące kontynuować kształcenie ustawiczne/edukacje w formach szkolnych;
 • Osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego;
 • Osoby posiadające maksymalnie średnie wykształcenie.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

 • Udział w projekcie jest bezpłatny
 • Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, zakwaterowanie w czasie warsztatów, materiały szkoleniowe,

ZASADY REKRUTACJI:

Formy zgłaszania się uczestników do projektu:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Osobiście w biurze projektu
 • Listownie

Po zakończeniu zbierania zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy) sporządzona zostanie lista uczestników projektu, przy której tworzeniu obowiązywać będzie system punktowy wg. którego preferowane będą:

 • Osoby nie uczące się w wieku 18 - 24 lata - 3 pkt.
 • Mężczyźni - 3 pkt.
 • Osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne –3 pkt.
 • Osoby zamieszkujące tereny wiejski –2 pkt.

W przypadku osób posiadających taką samą ilość punktów decydować będzie kolejność zgłoszenia.


KONTAKT:

ul. Topolowa 7 lok. 45 (II piętro)
37-700 Przemyśl (budynek WORD)
Tel.: 16 676 90 02
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.euro-konsult.pl


Dokumenty do pobrania
(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście):

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".