Obsługa prawna

 

 
 

KOMPETENCJE CYFROWE DLA NEET (woj. śląskie)

Projekt realizowany od 01.05.2016 - 28.02.2018

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „Kompetencje cyfrowe dla NEET”. Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-24 lat zamieszkujące woj. śląskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

·          Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

·          Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),

·          Nie szkolą się.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 

1.       Poradnictwa zawodowego,

2.       Szkoleń zawodowych przygotowujących do egzaminów, takich jak:

·         ECDL BASE (B1 – Podstawa pracy z komputerem, B2 – Podstawy pracy w sieci, B3 – Przetwarzanie tekstów, B4 – Arkusze kalkulacyjne)

·         ECDL IT Security (kwestie bezpieczeństwa, złośliwe oprogramowanie, bezpieczeństwo w sieciach, bezpieczeństwo w Internecie, komunikacja, bezpieczne zarządzanie danymi)

·         Efektywne kierowanie zespołem

3.    Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych w wybranym przedsiębiorstwie.

4.    Pośrednictwa pracy

Gwarantujemy:

·       jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 764,75 zł

·         stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1 750 zł za każdy miesiąc stażu. 

·         materiały szkoleniowe

 

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i poniżej).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych:

·          orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

·          zaświadczenia z urzędu pracy – w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób młodych z woj. śląskiego, w tym minimum 25 os. z niepełnosprawnością, w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w okresie 01.05.2016 r.-31.07.2017r.

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

·          co najmniej 17% dla osób niepełnosprawnych

·          co najmniej 35% dla osób długotrwale bezrobotnych

·          co najmniej 36%. dla osób o niskich kwalifikacjach

·          co najmniej 43 %. dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup

Wartość projektu: 1 422 691,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 349 691,20 zł

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel. 506 589 647

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu:

ul. Darwina 17 (budynek CARGO)

43-600 Jaworzno

 

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście,
dodatkowo w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o zarejestrowaniu):

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie/staż należy dostarczyć poniższe dokumenty:


HARMONOGRAMY:

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 1

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 1

Harmonogram szkoleń przygotowujących do egzaminów ECDL BASE + ECDL IT Security - grupa 1

Harmonogram szkolenia z efektywnego kierowania zespołem - grupa 1

 

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 2

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 2

Harmonogram szkolenia przygotowującego do egzaminów ECDL BASE - grupa 2

Harmonogram szkolenia przygotowującego do egzaminu ECDL IT Security - grupa 2

Harmonogram szkolenia z efektywnego kierowania zespołem - grupa 2

 

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 3

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 3

Harmonogram szkolenia przygotowującego do egzaminów ECDL BASE - grupa 3

Harmonogram szkolenia przygotowującego do egzaminu ECDL IT Security - grupa 3

Harmonogram szkolenia z efektywnego kierowania zespołem - grupa 3

 

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 4

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 4

Harmonogram szkolenia przygotowującego do egzaminów ECDL BASE - grupa 4

Harmonogram szkolenia przygotowującego do egzaminu ECDL IT Security - grupa 4

Harmonogram szkolenia z efektywnego kierowania zespołem - grupa 4

 

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 5

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 5

Harmonogram szkolenia przygotowującego do egzaminów ECDL BASE - grupa 5

Harmonogram szkolenia przygotowującego do egzaminu ECDL IT Security - grupa 5

Harmonogram szkolenia z efektywnego kierowania zespołem - grupa 5

 

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 6

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 6

Harmonogram szkolenia przygotowującego do egzaminów ECDL BASE - grupa 6

Harmonogram szkolenia przygotowującego do egzaminu ECDL IT Security - grupa 6

Harmonogram szkolenia z efektywnego kierowania zespołem - grupa 6

 

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 7 - cz.1

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 7 - cz.2

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 7 - cz.1

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 7 - cz.2

Harmonogram szkoleń - grupa 7

 

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 8

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 8

Harmonogram szkoleń - grupa 8

 

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 9

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 9

Harmonogram szkoleń - grupa 9

 

Harmonogram Identyfiakcji Potrzeb Uczestników (IPD) - grupa 10

Harmonogram Indywidualnego Poradnictwa Zawodowego - grupa 10

Harmonogram szkoleń - grupa 10

 

Harmonogram odbywanych stażów

Harmonogram pośrednictwa pracy

 


 

 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".