Ułatwienia dostępu

 

SKUTECZNY OUTPLACEMENT (woj. lubelskie)

Instytut Rozwoju i Innowacji „Euro-Konsult” Sp. z o. o. ma przyjemność poinformować, że od dnia 01.02.2024 r. rozpoczął realizację projektu, "Skuteczny outplacement", realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 -2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Celem głównym projektu jest uzyskanie bądź utrzymanie zatrudnienia 65 osób (35 kobiet i 30 mężczyzn) będących osobami dorosłymi, zwolnionymi w ciągu ostatnich 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osoby dorosłe przewidziane lub zagrożone zwolnieniem zatrudnione na umowach o pracę zamieszkałe i pracujące na terenie woj. lubelskiego bez względu na wykształcenie w okresie 01.02.2024 - 31.12.2024 r.

Grupą docelową uczestników projektu stanowią osoby zamieszkałe i pracujące na terenie województwa lubelskiego – spełniające poniższe warunki:

  • Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika
  • Osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpienia do projektu.

Osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika stanowią minimum 50% wszystkich uczestników projektu.

W ramach realizacji wsparcia uczestnicy odbędą: 

Realizowane wsparcie dla uczestników w ramach projektu:

1. Doradztwo zawodowe – udział we wsparciu przewidziany dla wszystkich uczestników projektu.
Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania (IPD), 

Forma indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (2 spotkania po 2h zegarowe /osobę), które zaowocują IPD (1 IPD/osobę)

2. Szkolenia zawodowe - udział we wsparciu przewidziany dla wszystkich uczestników projektu.
Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu (określonymi w IPD) oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Efektem szkolenia będzie nabycie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem).

3. Staż - wsparcie przewidziane do realizacji dla 33 uczestników projektu - stażem zostaną objęte osoby zwolnione w przeciągu 6 miesięcy z przyczyn pracodawcy (osoby bezrobotne). Wymiar stażu – 3 m-ce na uczestnika. 

4. Pośrednictwo pracy - udział we wsparciu przewidziany dla wszystkich uczestników projektu.
Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (4h zegarowych/osobę).

Rezultaty projektu:
Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 26

Beneficjent zapewnia Uczestnikom Projektu możliwość skorzystania z usług dostępnych takich jak: tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe dostępne w formie elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu!

Biuro projektu dostosowane architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami: tj. tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością ruchową – szerokość drzwi min. 90 cm, możliwość pokonania schodów dzięki schodołazowi.

Wsparcie towarzyszące:

  1. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i staż.
  2. Badania lekarskie
  3. Ubezpieczenia NNW/OC
  4. Wyżywienie na zajęciach szkoleniowych
  5. Stypendium szkoleniowe/ stażowe

 

Wartość projektu: 881 815,14 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 837 724,38 zł

 

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult ul. Gabriela Narutowicza 57/8 20-016 Lublin

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.:  81 534 73 37

 

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

 

Dokumenty do pobrania:

(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na powyższy adres)

 

 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".