Obsługa prawna

 

 
 

Zawód poszukiwany - nowe kwalifikacje (woj. łódzkie)

Firma "Euro – Konsult" sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Zawód poszukiwany – nowe kwalifikacje" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu: Spawacz metodami MAG 135 i TIG 141 lub Opiekun/ka Środowiskowy/wa.

UWAGA! - Nabór do projeku zakończony.

O PROJEKCIE:

Projekt „Zawód poszukiwany – nowe kwalifikacje" jest odpowiedzią na istotny problem braku wykwalifikowanych pracowników w dziedzinach proponowanych przez Nasz projekt. Zawody, których wykonanie będzie możliwe po ukończeniu szkoleń, wymieniane są wśród zawodów deficytowych na rynku pracy. Dlatego od kilku lat notuje się systematyczny wzrost zainteresowania pracownikami wykwalifikowanymi w tym zakresie. Nabycie umiejętności zawodowych w tym zakresie jest szansą dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z terenu woj. łódzkiego na zdobycie nowego zatrudnienia na rynku pracy.


INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

Spawacz MAG iTIG

· Udział w szkoleniu jest bezpłatny

· Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg, dodatek/stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie uczestników szkolenia, zwrot kosztów dojazdu, egzamin państwowy oraz książeczkę spawacza.

· Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w trzech średnio 20-osobowych grupach

· Zajęcia odbywać się będą w weekendy (piątek, sobota, niedziela) na terenie woj. łódzkiego

· Jedna grupa trwa średnio 36 dni szkoleniowych - zajęcia teoretyczne w wymiarze 38 h/os., zajęcia praktyczne 200 h/os.

Każdemu z beneficjentów zostanie udzielone wsparcie w formie indywidualnego poradnictwa zawodowego (6 h/os) oraz psychologicznego (4 h/os.).

 


Opiekun/ka Środowiskowy/wa

· Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg, dodatek/stypendium szkoleniowe, badania lekarskie, książeczka sanitarna, ubezpieczenie uczestników szkolenia, zwrot kosztów dojazdu.

· Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych w ośmiu średnio 12-osobowych grupach

· Zajęcia odbywać się będą w weekendy (piątek, sobota, niedziela) na terenie woj. łódzkiego

· Jedna grupa trwa średnio 15 dni szkoleniowe w wymiarze 100 h/os.

Każdemu z beneficjentów zostanie udzielone wsparcie w formie indywidualnego poradnictwa zawodowego (6 h/os) oraz psychologicznego (4 h/os.).


KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Szkolenie skierowane jest do osób:

· w wieku produkcyjnym (18 – 64 lata) pozostają bez zatrudnienia z przyczyn niezależnych od nich nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do szkolenia

· w wieku produkcyjnym (18 – 64 lata) przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem będących pracownikami zakładów przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne

· zamieszkujących woj. łódzkie

· które ukończyły min. szkołę podstawową


Preferowane będą osoby posiadające predyspozycje fizyczne i psychiczne do danego zawodu oraz wykazujące się wysoką motywacja do wzięcia udziału w szkoleniu.

ZASADY REKRUTACJI:

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie zwracała uwagę na:

· Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników

· Osoby, które są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem i są pracownikami zakładów przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne

· Motywację uczestnika

· Kolejność zgłoszeń

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU ZACHĘCAMY SZCZEGÓLNIE KOBIETY.


Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z oświadczeniem o zameldowaniu):

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia

 

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:  


Kontakt:

Euro-Konsult sp. z o.o.
tel. 42 252 39 51
ul. Piłsudskiego 135, pok. 9
92-318 Łódź


Mapa dojazdu: (kliknij, aby powiększyć)


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".