Obsługa prawna

 

 
 

AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY NEET (woj. kujawsko-pomorskie)

Projekt realizowany od 01.01.2020 do 31.10.2020r.

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu: ,,Aktywizacja młodzieży NEET”

Do projektu zapraszamy osoby młode (60 Kobiety i 40 Mężczyzn) zamieszkujące woj. kujawsko-pomorskie w tym:

 • Osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu (60 K i 40 M),
 • Osoby z niepełnosprawnościami (1 K i 1 M),
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (30 K i 20 M),
 • Osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, objęte wsparciem w programie,
 • Osoby w wieku 15-29 lat.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 1. Doradztwo zawodowe z IPD,
 2. Płatne szkolenie,
 3. 3 miesięczny staż płatny,
 4. Pośrednictwo pracy.

W RAMACH PROJEKTU GWARANTUJEMY:

 1. Stypendium szkoleniowe,
 2. Zwrot kosztów dojazdu,
 3. Wyżywienie na zajęciach szkolnych,
 4. Badania lekarskie,
 5. Ubezpieczenie NNW,
 6. Stypendium stażowe,
 7. Wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NIEZALEZNIE OD PŁCI

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.

GŁÓWNY CEL

Głównym celem projektu ,,Aktywizacja młodzieży NEET” są wyższe możliwości zatrudnieniowe 100 osób (60 K, 40 M) osób uczestniczących w projekcie, uzyskane poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych o okresie trwania projektu.

Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER w zakresie wyrażonym poprzez wartości wskaźników projektu oraz rezultatu, które będą mierzone sukcesywnie w okresie realizacji projektu oraz przedstawione w WUP w Toruniu.

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

 • 80 osób (48 K i 32 M) liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu,
 • 42% odsetek osób w najtrudniejszej sytuacji, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły prace,
 • 57% odsetek osób niekwalifikujących się do osób w najtrudniejszej sytuacji, które po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę,
 • 27% Odsetek osób pracujących, których sytuacja na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie podjęły pracę.

Wartość projektu: 1 420 440,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 197 146,83 zł 

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 694 980 368

Oraz w biurze projektu:

Ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81  534 73 37

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na powyższy adres)