Obsługa prawna

 

 
 

 

 

AUTOSTRADA KWALIFIKACJI (woj lubelskie)

Komunikat:

Uwaga – grupa docelowa uczestników projektu została rozszerzona o osoby zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie i kontaktu z biurem projektu.


Projekt ,,Autostrada kwalifikacji” realizowany przez "NETRIX GROUP" Spółka z o . o. w partnerstwie z Instytut Rozwoju i Innowacji  EURO-KONSULT  Sp. z o. o. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10.Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Poddziałanie 10.2 Programy typu outplacement.

Cel projektu: 

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy w okresie 01.09.2018-30.11.2019r. grupy 60 osób z terenu woj. lubelskiego (w tym 6K i 54M), zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu - poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów i usług aktywizacji zawodowo-edukacyjnej.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Grupę docelową w projekcie stanowią (60 osób w tym 6K i 54M) osoby zwolnione lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.Co najmniej 40% uczestników projektu będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie).

Realizowane wsparcie w ramach projektu: 

1.   Doradztwo zawodowe wraz z IPD

Projekt zakłada objęcie wszystkich 60 Uczestników Projektu (UP) identyfikacją ich potrzeb i możliwość w formie Indywidualnych Planów Działania (IPD), zgodnie ze standardem określonym w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.). Wsparcie obejmie wszystkich UP - będą to indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym (6h zegarowych/osoba), które zaowocują wypracowaniem IPD Uczestnika (1 IPD/osobę).

 

2. Wsparcie szkoleniowe: 

Kurs na prawo jazdy kat. C + Kwalifikacja wstępna przyśpieszona + ADR + cysterny, 

Kierowca samochodu ciężarowego (Kat C)(190h) 2gr x 15osób

Prawo jazdy kat. C: 20 godz. teorii + 30 godzin praktyki

-KWP dla kat. C: 130 godz. teorii + 10 godz. praktyki

-ADR: 40 godz. teorii

Kurs na prawo jazdy kat.D + Kwalifikacja wstępna przyśpieszona

- prawo jazdy kat. D: 20 godz. teorii + 60 godz. praktyki

- KWP dla kat. D: 130 godz. teorii + 10 godz. Praktyki

Szkolenia kończą się egzaminem w WORD

W ramach szkoleń zawodowych uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu oraz stypendia szkoleniowe. 

 

3. Staże zawodowe – 3 miesięczne staże zawodowe przewidziane dla grupy 32 uczestników projektu lub 4 miesięczne dla 24 uczestników.

4. Pośrednictwo pracy – przewidziane dla 100% uczestników projektu. 

 

Uczestnikom szkoleń oferujemy:

1.   Stypendium szkoleniowe

2.   Zwrot kosztów dojazdu

3.   Wyżywienie na zajęciach szkoleniowych 

4.   Pomoce dydaktyczne

5.   Badania lekarskie

6.   Ubezpieczenie NNW podczas szkoleń

7.   Koszt egzaminu w WORD 

8.   Stypendium stażowe dla 32 lub 24 uczestników projektu 

Wartość projektu: 989 219,10 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 840 836,23 zł

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 81 534 73 37

 

Oraz w biurze projektu :

Biuro Lidera projektu: 

,,Netrix Group” Sp. z o.o.

ul. Związkowa 26

20-148 Lublin

Email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Partnera projektu:

Instytut Rozwoju i Innowacji
Euro-Konsult Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 57/8
20-016 Lublin

Email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na powyższy adres)

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym

 


 


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".