Ułatwienia dostępu

 

LUBELSZCZYZNA MŁODYCH KOMPETENTNYCH (woj. lubelskie)

Projekt realizowany od 01.04.2016 - 30.06.2017r - Projekt Zakończony

 

Jest nam bardzo miło poinformować, że rozpoczęła się realizacja projektu „LUBELSZCZYZNA MŁODYCH KOMPETENTNYCH”. Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące woj. lubelskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

 • Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 1. Poradnictwa zawodowego,
 2. Szkoleń zawodowych, takich jak:
  • Instalator urządzeń energii odnawialnej specjalność: fotowoltaika
  • Kierowca kat. C wraz z kwalifikacją przewozu rzeczy
  • Kierowca kat. D wraz z kwalifikacją przewozu osób
  • Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych
  • Pracownik kancelaryjny
 3. Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych w wybranym przedsiębiorstwie (na stanowisku spójnym z kierunkiem szkolenia).
 4. Pośrednictwa pracy

Gwarantujemy:

 • jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości od 1 281,16 zł brutto do 1 877,91 zł brutto w zależności od typu szkolenia
 • zwrot kosztów dojazdu w wysokości od 500,00 zł do 800,00 zł – w zależności od typu szkolenia
 • stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1 281,16 zł brutto za każdy miesiąc stażu. 
 • ubezpieczenie NNW
 • materiały szkoleniowe

 

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie, osoby bierne zawodowo oraz os. niepełnosprawne.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Ponadto prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych:

 • orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych
 • zaświadczenia z urzędu pracy – w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej na rynku pracy 136 osób młodych, w tym 3 niepełnosprawnych,, w wieku 15 -29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w okresie 01.04.2016 r.-30.06.2017r.

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

 • co najmniej 17% dla osób niepełnosprawnych
 • co najmniej 35% dla osób długotrwale bezrobotnych
 • co najmniej 36%. dla osób o niskich kwalifikacjach
 • co najmniej 43 %. dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup

Wartość projektu: 1 794 038,93 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 648 542,37 zł

Wszelkie informacje dostepne pod numerem tel. 81 534 73 37

 

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście,
dodatkowo w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy konieczne jest dostarczenie zaswiadczenia o zarejesrowaniu):

ANEKS DO REGULAMINU

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SAMOCHODEM PRYWATNYM

 

HARMONOGRAMY:


Harmonogram realizacji kursu Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona - Grupa I

Harmonogram realizacji kursu Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona - Grupa II

Harmonogram - Doradztwo zawodowe

Harmonogram grupowe poradnictwo zawodowe

Harmonogram grupowe poradnictwo zawodowe cz.2

REALIZACJI USŁUGI INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO W TYM OPRACOWANIA INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (IPD) cz. 3

Harmonogram realizacji kursu Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona – grupa III

HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO W TYM OPRACOWANIA INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (IPD) cz. 4

HARMONOGRAM REALIZACJI KURSU PRAWO JAZDY KAT. D ORAZ KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA GRUPA I

Harmonogram grupowe poradnictwo zawodowe cz_3.pdf

HARMONOGRAM REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO W TYM OPRACOWANIA INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (IPD) CZ_5.pdf

HARMONOGRAM REALIZACJI SZKOLENIA INSTALATOR URZĄDZEŃ ENERGII ODNOWIALNEJ Z UPR. ENERGET. GRUPA I.pdf

HARMONOGRAM REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO W TYM OPRACOWANIA INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (IPD) CZ_6 CZ_7.pdf

Harmonogram grupowe poradnictwo zawodowe cz_4 cz_5.pdf

HARMONOGRAM SZKOLENIA SPRZEDAWCA GR.1.pdf

HARMONOGRAM SZKOLENIA PRACOWNIK KANCELARYJNY GR.1.pdf

Harmonogram IPD nr 8.pdf

Harmonogram IPD nr 9.pdf

HARMONOGRAM SZKOLENIA SPRZEDAWCA GR.2.pdf

Harmonogram grupowe poradnictwo zawodow cz_6 cz_7.pdf

HARMONOGRAM SZKOLENIA SPRZEDAWCA GR.3.pdf

HARMONOGRAM_STAŻE_ZAWODOWE.pdf

Harmonogram grupowe poradnictwo zawodowe cz_8 cz_9.pdf


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".