Obsługa prawna

 

 
 

Dobry kierunek - szkolenia zawodowe - szkolenie na operatora koparko-ładowarki (woj. łódzkie)

Firma "Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Dobry kierunek – szkolenia zawodowe” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki  Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu:

- Operator/-ka koparko-ładowarki

Rekrutacja do projektu zakończona!

O PROJEKCIE:

Projekt „Dobry kierunek  - szkolenia zawodowe” jest odpowiedzią na istotny problem braku wykwalifikowanych pracowników w dziedzinie proponowanej przez Nasz projekt. Zawód, którego wykonanie będzie możliwe po ukończeniu szkolenia, wymieniany jest wśród zawodów deficytowych na rynku pracy. Poza danymi liczbowymi zauważalne są proporcje rozwoju usług zarówno w specjalistycznych pracach, jak i w podstawowych robotach ziemnych, do wzrostu gospodarczego regionu i do wzrostu liczby podmiotów gospodarczych. Dlatego od kilku lat notuje się systematyczny wzrost zainteresowania pracownikami wykwalifikowanymi w tym zakresie.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

Operator/ka koparko – ładowarki

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 • Zapewniamy materiały szkoleniowe, catering, stypendium, ubezpieczenie uczestników szkolenia, zwrot kosztów dojazdu
 • Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych oraz praktycznych w dwóch 18-osobowych grupach
 •  Zajęcia odbywać się będą w weekendy (piątek, sobota, niedziela) na terenie woj. łódzkiego
 • Szkolenie kończy się bezpłatnym egzaminem państwowym

Każdemu z beneficjentów zostanie udzielone wsparcie w formie indywidualnego  poradnictwa zawodowego oraz psychologicznego.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • ukończyły 45 lat i pozostają bez zatrudnienia z przyczyn niezależnych od nich nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do szkolenia (niezarejestrowane jako bezrobotne)
 • ukończyły 45 lat i są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niezależnych od nich
 • zamieszkują woj. łódzkie
 • ukończyły szkołę podstawową
 • preferowani będą byli lub obecni pracownicy mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw orazosoby posiadające predyspozycje fizyczne i psychiczne do wykonywania danego zawodu. 

 

ZASADY REKRUTACJI:

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie zwracała uwagę na:

 • Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników
 • Osoby, które są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn niezależnych od nich
 • Motywację uczestnika
 • Kolejność zgłoszeń

Informujemy, że przewidywany termin II grupy szkoleniowej to 08.07.2011 - 25.09.2011

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU ZACHĘCAMY SZCZEGÓLNIE KOBIETY.


 

Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego):
Image
 
Image
 
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia:
Image

 

 

 

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:
Image

Kontakt:
 

  Tel 42 672 41 35

 

ul. Piłsudskiego 133D, pok.412

 

 92-318 Łódź

Euro-Konsult sp. z o.o.

 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".