Obsługa prawna

 

 
 

Nowe kwalifikacje - zawód deficytowy (woj. łódzkie)

Image

Glazurnik lub Tynkarz

Firma "Euro – Konsult”  sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – zawód deficytowy” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki  Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżetu Państwa.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu: Glazurnik lub Tynkarz.

UWAGA! - nabór do projektu zakończony.

O PROJEKCIE:

Projekt „Nowe kwalifikacje – zawód deficytowy” jest odpowiedzią na istotny problem braku wykwalifikowanych pracowników w dziedzinach proponowanych przez Nasz projekt. Zawody, których wykonanie będzie możliwe po ukończeniu szkoleń, wymieniane są wśród zawodów deficytowych na rynku pracy. Według analizy wszystkich publikowanych ofert pracy zawody z branży budowlanej znajdują się na liście trzydziestu grup zawodów występujących najczęściej w ogłoszeniach internetowych i prasowych. Zawody glazurnika i tynkarza są zawodami deficytowymi. Dlatego od kilku lat notuje się systematyczny wzrost zainteresowania pracownikami wykwalifikowanymi w tym zakresie. Nabycie umiejętności zawodowych w tym zakresie jest szansą dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z terenu woj. łódzkiego na zdobycie nowego zatrudnienia na rynku pracy.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

Glazurnik

· Udział w szkoleniu jest bezpłatny

· Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg, dodatek/stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie uczestników szkolenia, zwrot kosztów dojazdu.

· Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych w czterech 12-osobowych grupach

· Zajęcia odbywać się będą w weekendy (piątek, sobota, niedziela) na terenie woj. łódzkiego

· Jedna grupa trwa średnio 18 dni szkoleniowych - zajęcia teoretyczne w wymiarze 20 h/os., zajęcia praktyczne 100 h/os.

Tynkarz

· Udział w szkoleniu jest bezpłatny

· Zapewniamy materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg, dodatek/stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie uczestników szkolenia, zwrot kosztów dojazdu.

· Szkolenie będzie realizowane w formie zajęć teoretycznych w czterech 12-osobowych grupach

· Zajęcia odbywać się będą w weekendy (piątek, sobota, niedziela) na terenie woj. łódzkiego

· Jedna grupa trwa średnio 33 dni szkoleniowe – zajęcia teoretyczne w wymiarze 60 h/os., zajęcia praktyczne w wymiarze 160 h/os.

Każdemu z beneficjentów zostanie udzielone wsparcie w formie indywidualnego poradnictwa zawodowego (6 h/os) oraz psychologicznego (4 h/os.).

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Szkolenie skierowane jest do osób:

· w wieku produkcyjnym (18 – 64 lata) pozostają bez zatrudnienia z przyczyn niezależnych od nich nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do szkolenia

· w wieku produkcyjnym (18 – 64 lata) przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem będących pracownikami zakładów przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne

· zamieszkujących woj. łódzkie

· które ukończyły min. szkołę podstawową


Preferowane będą osoby posiadające predyspozycje fizyczne i psychiczne do danego zawodu oraz wykazujące się wysoką motywacja do wzięcia udziału w szkoleniu.

ZASADY REKRUTACJI:

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie zwracała uwagę na:

· Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników

· Osoby, które są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem i są pracownikami zakładów przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne

· Motywację uczestnika

· Kolejność zgłoszeń

DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU ZACHĘCAMY SZCZEGÓLNIE KOBIETY.


Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z oświadczeniem o zameldowaniu):

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia

 

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:  


Tematyka szkolenia (glazurnik)

Teoria (20 godz.):
- właściwości i dobór materiałów glazurniczych,

- narzędzia niezbędne do prac glazurniczych,

- podstawowe właściwości zapraw glazurniczych,

- podstawowe zasady w pracach przygotowawczych i układaniu okładzin,

- spoiny i spoinowanie,

- prace konserwacyjne,

- najczęściej popełniane błędy,

- zasady BHP

Praktyka (100 godz.) m. in.:

- czyszczenie, wyrównywanie, gruntowanie i wzmacnianie podłoża

- rozplanowanie ułożenia płytek ceramicznych,

- wycinanie otworów o różnych średnicach,

- przygotowywanie zapraw spoinowych,

- wykończenie powierzchni spoin,

Tematyka szkolenia (tynkarz)

Teoria (60 godz.):
- przepisy BHP

- zasady dobierania właściwych końcówek do agregatów tynkarskich

- zasady oceny jakości i stopnia zużycia narzędzi i sprzętu

- przechowywanie materiałów w warunkach budowy

- analiza dokumentacji  dla określenia zakresu robót i ilości materiału

- wyposażenie stanowiska pracy

Praktyka (160 godz.) m. in.:

- obsługa i konserwacja podstawowych maszyn budowlanych związanych z robotami tynkarskimi

- montowanie i rozbiórka rusztowań wewnętrznych

- przygotowywanie zapraw tynkarskich

- przygotowanie podłoża do tynkowania

- tynkowanie mechaniczne

- tynkowanie ręczne

- naprawa murów i tynków


Kontakt:

Euro-Konsult sp. z o.o.

Tel 42 252 39 50

ul. Piłsudskiego 135, pok. 9

92-318 Łódź


Mapa dojazdu: (kliknij, aby powiększyć)


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".