Obsługa prawna

 

 
 

SKUTECZNY OUTPLACEMENT (woj. kujawsko-pomorskie)

Projekt realizowany od 01.05.2018r. do 30.09.2021r.

Uwaga! Właśnie rozpoczęła się realizacja projektu„Skuteczny outplacement”.

Do projektu zapraszamy osoby (36 Kobiet i 24 Mężczyzn) zamieszkujące woj. KUJAWSKO-POMORSKIE, w tym:

  • osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (15 osób, w tym 9 Kobiet i 6 Mężczyzn)
  • osoby przewidziane do zwolnienia (15 osób, w tym 9 Kobiet i 6 Mężczyzn)
  • osoby zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy (15 osób, w tym 9 Kobiet i 6 Mężczyzn)  
  • osoby odchodzące z rolnictwa, posiadające gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem (15 osób, w tym, 9 Kobiet i 6 Mężczyzn).

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

1.       Doradztwo zawodowe z IPD,

2.       Szkolenia, kursy:

- Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika Projektu (określonymi w IPD).

3.       Pośrednictwa pracy,

4.       Płatnych 3 miesięcznych staży/praktyk zawodowych, zgodnych z tematyką szkoleń oferowanych Uczestnikowi.

W RAMACH PROJEKTU GWARANTUJEMY:

1.       Stypendium szkoleniowe

2.       Zwrot kosztów dojazdu

3.       Wyżywienie na zajęciach szkoleniowych

4.       Badania lekarskie

5.       Ubezpieczenie NNW

6.       Stypendium stażowe dla 30 Uczestników Projektu

7.       Wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH NIEZALEŻNIE OD PŁCI

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy, Działanie: RPKP.08.05.00 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Poddziałanie: RPKP.08.05.02 Wsparcie outplacementowe.

 

Głównym celem projektu „Skuteczny outplacement” jest uzyskanie bądź utrzymanie zatrudnienia przez 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn), które stanowią grupę docelową projektu (osoby zamieszkujące/pracujące w woj. kujawsko-pomorskim, które są przewidziane do zwolnienia, zagrożone lub zostały zwolnione w okresie do 6 m-cy z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujących podjąć zatrudnienie poza rolnictwem).

Cel zostanie osiągnięty poprzez objecie uczestników projektu indywidualnymi programami typu outplacement (doradztwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działania, szkolenia i kursy, ewentualnie staże i praktyki oraz pośrednictwo pracy) realizowanymi w okresie trwania projektu, tj. od maja do grudnia 2019 r. Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu: liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – min. 70% grupy docelowej; liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – min.90% grupy docelowej.

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

  • liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 42 osoby.
  • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 54 osoby.

 

Wartość projektu: 623 568,75zł

Wkład Funduszy Europejskich: 530 033,43zł

 

 Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 694 980 368

Oraz w biurze projektu:

ul. Dworcowa 65

88-100 Inowrocław

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37 

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania
(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na powyższy adres)