Obsługa prawna

 

 
 

Informacja o zapytaniu o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21

Informujemy o zapytaniu o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 dotyczącym określenia ceny usługi przeprowadzenia szkolenia zawodowego wraz z egzaminem w ramach projektu pt. "Program aktywnego wsparcia" nr RPSL.07.01.03-24-007G/21 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Prosimy o zgłaszanie swoich ofert cenowych.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

1. Zapytanie o cenę nr 01/ZC/RPSL.07.01.03-24-007G/21 (plik pdf)

2. Wzory dokumentów dla Oferenta (formularz cenowy oraz oświadczenie) (plik edytowalny)


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".