MOTYWACJA, AKTYWIZACJA, SUKCES (woj. zachodniopomorskie)

 

Informujemy, że Instytut Rozwoju i Innowacji EURO – KONSULT Sp. z o. o. w partnerstwie z CENTREDU WIOLETTA CYWIŃSKA realizuje projekt ,,Motywacja, aktywizacja, SUKCES”.

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt " Motywacja, aktywizacja, SUKCES!" ma na celu zwiększenie szans zatrudnienia dla 120 osób biernych zawodowo (40 kobiet i 80 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji poprzez:

 • Doradztwo zawodowe
 • Szkolenie zawodowe do wyboru: kucharz, cukiernik, murarz, stolarz zakończone egzaminem czeladniczym.
 • Staż zawodowy
 • Pośrednictwo pracy

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO – KONSULT Sp. z o. o. realizuje w ramach projektu zadanie związane z doradztwem zawodowym(Identyfikacja potrzeb, IPD oraz poradnictwo zawodowe w zakresie poruszania się po rynku pracy) oraz pośrednictwem pracy

W trakcie szkolenia Uczestnik projektu otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 1436,40 zł netto oraz zwrot kosztów dojazdu. Każdy z Uczestników projektu po skończonym kursie zawodowym weźmie udział w 3 miesięcznym stażu zawodowym zgodny z profilem szkolenia i zapisami IPD. W okresie odbywania stażu zawodowego Uczestnikowi przysługuje miesięcznie stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto. Dodatkowo w ramach form wsparcia Uczestnikowi przysługuje:

 • Ubezpieczenie NNW
 • Badanie lekarskie
 • Obiad na szkoleniu
 • Odzież ochronna na szkoleniu

Warunki udziału w projekcie: Uczestnikami projektu mogą być osoby bierne zawodowe powyżej 30 roku życia i więcej zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Osoby premiowane:

 • Osoby 50+
 • Osoby niepełnosprawne
 • Kobiety
 • Osoby o niskich kwalifikacjach

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Dokumenty rekrutacyjne, regulamin projektu oraz informacje o projekcie dostępne są poprzez:

 • stronę internetową www.centredu.pl/projekt:motywacja,aktywizacja,sukces!
 • w biurze projektu – CentrEdu Wioletta Cywińska ul. Królowej Korony Polskiej 25 Szczecin
 • telefonicznie 570 880 582 lub 788 708 098
 • e-mail  – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego:

 • osobiście w biurze projektu (przy ul. Królowej Korony Polskiej 25 budynek Domaru)
 • drogą pocztową
 • elektronicznie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PROJEKT PROMUJE RÓWNE SZANSE KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ JEST DOSTĘPNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Do pobrania:

 


Harmonogramy:

harmonogram zajęć ogólny z doradztwa IPD gr I

harmonogram zajęć ogólny z doradztwa IPD gr II

harmonogram zajęć ogólny z doradztwa IPD gr III

harmonogram zajęć ogólny z doradztwa IPD gr IV

harmonogram zajęć ogólny z doradztwa IPD gr V

harmonogram zajęć ogólny z doradztwa IPD gr VI

harmonogram zajęć ogólny z doradztwa IPD gr VII

harmonogram zajęć ogólny z doradztwa IPD gr VIII

harmonogram zajęć ogólny z doradztwa IPD gr IX

harmonogram zajęć ogólny z doradztwa IPD gr X

harmonogram zajęć ogólny z pośrednictwa pracy gr I

harmonogram zajęć ogólny z pośrednictwa pracy gr II

harmonogram zajęć ogólny z pośrednictwa pracy gr III

harmonogram zajęć ogólny z pośrednictwa pracy gr IV

harmonogram zajęć ogólny z pośrednictwa pracy gr V

harmonogram zajęć ogólny z pośrednictwa pracy gr VI

harmonogram zajęć ogólny z pośrednictwa pracy gr VII

harmonogram zajęć ogólny z pośrednictwa pracy gr VIII

harmonogram zajęć ogólny z pośrednictwa pracy gr IX

harmonogram zajęć ogólny z pośrednictwa pracy gr X

harmonogram zajęć ogólny z pośrednictwa pracy gr XI

harmonogram zajęć ogólny z pośrednictwa pracy gr XII