MŁODZI I AKTYWNI NA RYNKU PRACY (woj. mazowieckie)

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu „Młodzi i aktywni na rynku pracy”. 

 

Do projektu zapraszamy 50 osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących miasto Radom lub powiat radomski, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

·          Nie pracują (tj. są bierni zawodowo lub bezrobotni),

·          Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),

·          Nie szkolą się.

Struktura i liczebność grupy docelowej:

•       50 osób zamieszkałych na terenie regionu radomskiego (miasto Radom oraz powiat radomski) w woj. mazowieckim, w tym 31 kobiet i 19 mężczyzn

•       41 osób biernych zawodowo i 9 osób bezrobotnych

•       4 osoby długotrwale bezrobotne

•       min. 3 osoby niepełnosprawne

•       min. 4 osoby o niskich kwalifikacjach

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

1.     Poradnictwa zawodowego

2.     Poradnictwa psychologicznego

3.     Szkoleń zawodowych:

Typ szkolenia zostanie wybrany na podstawie IPD spośród szkoleń dostosowanych do potrzeb radomskiego rynku pracy.

Szkolenia do wyboru:

a) KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA

b)OPIEKUN/-KA OSOBY STARSZEJ

c)EKO-MARKETING

d) SPEDYTOR/-KA

e) DIETETYKA-ŻYWIENIE OS.STARSZYCH

UWAGA! Szkolenie zakończone jest egzaminem zewnętrznym. Pozytywny wynik egzaminu gwarantuje otrzymanie certyfikatu VCC.

4.     Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych

5.     Pośrednictwa pracy

Gwarantujemy:

  • jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 1 278,00 zł brutto
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie w wysokości do 375,00 zł
  • Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe, psychologiczne i pośrednictwo pracy w wysokości do 15,00 zł za 1 spotkanie (przyjazd i powrót)
  •  stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1 278,56 zł brutto za każdy miesiąc stażu, łącznie 3 835,68 zł brutto
  •  ubezpieczenie NNW
  •  catering
  •  materiały szkoleniowe

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie, osoby bierne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych:

· orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

· zaświadczenia z urzędu pracy – w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

 

Cel główny projektu: Wyższa atrakcyjność zawodowa na rynku pracy wśród 50 os. młodych (31K/19M), w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat, bez pracy ,które nie uczestniczą
 w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności os. niezarejestrowanych w urzędach pracy (z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1), z terenu powiatu radomskiego oraz m. Radom w woj. mazowieckim ,w okresie od 01.04.2016 r. do 31.05.2017 r.

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

· co najmniej 17% dla osób niepełnosprawnych

· co najmniej 35% dla osób długotrwale bezrobotnych

· co najmniej 36%. dla osób o niskich kwalifikacjach

· co najmniej 43 %. dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup

 

Wartość projektu: 773 661,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 652 041,70 zł

Dokumenty do pobrania

(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście,

dodatkowo w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy konieczne jest dostarczenie zaswiadczenia o zarejesrowaniu).

 

Biuro projektu:

UWAGA! Informujemy, że z dniem 23.01.2017 r. biuro projektu „Młodzi i aktywni na rynku pracy”

zostało przeniesione pod adres:

ul. Żeromskiego 94 p.203,206, 26-600 Radom.

Tel. 535 336 343

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

HARMONOGRAMY:


HARMONOGRAM SZKOLENIA KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA GR 1.pdf

Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego cz.1.pdf

Harmonogram grupowego doradztwa zawodowego gr. 1.pdf

Harmonogram indywidualnego doradztwa zawodowego cz.2.pdf

Harmonogram grupowego doradztwa zawodowego gr. 2.pdf

Harmonogram indywidualnego doradztwa psychologicznego cz.1.pdf

HARMONOGRAM SZKOLENIA KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA GR 2.pdf

Harmonogram Indywidualnego Doradztwa Psychologicznego cz.2.pdf

HARMONOGRAM STAŻ ZAW. CZ.1.pdf

Harmonogram doradztwo indywidualne II spotkania .pdf

Harmonogram grupowego doradztwa zawodowego gr. 1.pdf

HARMONOGRAM STAŻ ZAW. CZ.2.pdf

Harmonogram doradztwo indywidualne i doradztwo grupowe.pdf

Harmonogram spotkania psychologiczne.pdf

Harmonogram spotkania psychologiczne 11.pdf

HARMONOGRAM SZKOLENIA KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA GR 3 - AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 14.12.2016.pdf

Harmonogram doradztwo indywidualne część III.pdf

HARMONOGRAM SZKOLENIA KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA GR 3 - AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 22.12.2016.pdf

Harmonogram doradztwo indywidualne i grupowe.pdf

HARMONOGRAM STAŻ ZAW CZ.1, 2, 3, 4 - AKTUALIZACJA.pdf

HARMONOGRAM STAŻ ZAW. CZ_5.pdf

HARMONOGRAM SZKOLENIA KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA GR 4.pdf

Harmonogram spotkania psychologiczne 01.pdf

HARMONOGRAM STAŻ ZAW. CZ_6.pdf

Harmonogram doradztwo indywidualne i grupowe 1.pdf

HARMONOGRAM STAŻ ZAW. CZ_7.pdf

HARMONOGRAM SZKOLENIA KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA GR_5.pdf

HARMONOGRAM SZKOLENIA KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA GR_5 AKTUALIZACJA 08.02.2017R..pdf

HARMONOGRAM STAŻ ZAW. CZ_8.pdf

HARMONOGRAM STAŻ ZAW. CZ_9.pdf

HARMONOGRAM_STAŻ_ZAW_CZ_10.pdf

Harmonogram Pośrednictwo pracy cz_1.pdf

Harmonogram Pośrednictwo pracy cz_2.pdf

Harmonogram Pośrednictwo pracy cz_3.pdf

Harmonogram Pośrednictwo pracy cz_4.pdf

Harmonogram Pośrednictwo pracy cz_5.pdf

Harmonogram spotkania psychologiczne_04.pdf

Harmonogram Pośrednictwo pracy cz_6.pdf

Harmonogram Doradztwo Indywidualne II_spotkania_05.pdf

Harmonogram spotkania psychologiczne 05.pdf

Harmonogram doradztwo indywidualne II spotkania 05.2017 AKTUALIZACJA 26.05.2017.pdf