PODNOSZENIE KWALIFIKACJI RADOMSKIEJ MŁODZIEŻY (woj. mazowieckie)

Projekt realizowany od 01.04.2016 - 31.01.2017r - Projekt Zakończony

 

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja projektu „Podnoszenie kwalifikacji radomskiej młodzieży” - Spawanie metodami MAG, MIG, TIG.

 

Do projektu zapraszamy 40 osób w wieku 15-29 lat zamieszkujących miasto Radom lub powiat radomski, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

· Nie pracują (tj. są bierni zawodowo lub bezrobotni),

· Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),

· Nie szkolą się.

Struktura i liczebność grupy docelowej:

• 40 osób zamieszkałych na terenie regionu radomskiego (miasto Radom oraz powiat radomski) w woj. mazowieckim, w tym 10 kobiet i 30 mężczyzn

• 32 osoby bierne zawodowo (80%) i 8 osób bezrobotnych (20%)

• min. 4 osoby długotrwale bezrobotne (10%)

• min. 2 osoby niepełnosprawne (5%)

• min. 4 osoby o niskich kwalifikacjach (10%)

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

1. Poradnictwa zawodowego

2. Poradnictwa psychologicznego

3. Szkoleń zawodowych z zakresu spawania metodami (MAG 135, MIG 131, TIG 141) – do wyboru 2 metody spawalnicze spośród w/w 3 metod.

UWAGA! Szkolenie zakończone jest egzaminem przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Pozytywny wynik egzaminu gwarantuje otrzymanie Książki Spawacza wraz ze Świadectwem Kwalifikacji wydanym w j. polskim i angielskim. W/w dokumenty stanowią potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji zawodowych.

4. Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych

5. Pośrednictwa pracy

Gwarantujemy:

  • jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 1 195,46 zł brutto
  • zwrot kosztów dojazdu w wysokości do 375,00 zł
  • stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1 278,56 zł brutto za każdy miesiąc stażu, łącznie 3 835,68 zł brutto
  • ubezpieczenie NNW
  • catering
  • materiały szkoleniowe

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie, osoby bierne zawodowo oraz osoby niepełnosprawne.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych:

· orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku osób niepełnosprawnych

· zaświadczenia z urzędu pracy – w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne.

 

Cel główny projektu: Wyższa, aniżeli przed udziałem w projekcie, atrakcyjność zawodowa na rynku pracy prezentowana w grupie 40 osób młodych (kobiet i mężczyzn), w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu
 i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy, z terenu woj. mazowieckiego – w okresie 01.04.2016-31.01.2017 r.

Planowane efekty: osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu na poziomie:

· co najmniej 17% dla osób niepełnosprawnych

· co najmniej 35% dla osób długotrwale bezrobotnych

· co najmniej 36%. dla osób o niskich kwalifikacjach

· co najmniej 43 %. dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup

 

Wartość projektu: 670 325,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 564 949,91 zł

Dokumenty do pobrania

(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście,

dodatkowo w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy konieczne jest dostarczenie zaswiadczenia o zarejesrowaniu).

Biuro projektu:

UWAGA! Informujemy, że z dniem 23.01.2017 r. biuro projektu

„Podnoszenie kwalifikacji radomskiej młodzieży”

zostało przeniesione pod adres:

ul. Żeromskiego 94 p.203,206, 26-600 Radom.

Tel. 535 336 343

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

HARMONOGRAMY:


HARMONOGRAM KURS SPAWANIA GR 1.pdf

HARMONOGRAM KURS SPAWANIA GR 2.pdf

Harmonogram wsparcie identyfikacyjno doradcze- doradztwo zaw. cz.12.pdf

Harmonogram wsparcie identyfikacyjno doradzcze- IPD cz.12.pdf

Harmonogram wsparcie psychologiczne gr.1,2.pdf

Harmonogram wsparcie identyfikacyjno doradzcze- IPD cz.3.pdf

HARMONOGRAM KURS SPAWANIA GR 3.pdf

Harmonogram wsparcie psychologiczne gr.3.pdf

Harmonogram wsparcie identyfikacyjno doradzcze- IPD cz.4.pdf

HARMONOGRAM KURS SPAWANIA GR 4

Harmonogram wsparcie identyfikacyjno doradzcze- IPD cz.5

Harmonogram wsparcie psychologiczne gr.3.pdf

Harmonogram wsparcie psychologiczne gr.4.pdf

Harmonogram wsparcie identyfikacyjno doradcze- doradztwo zaw. cz.3,4.pdf

HARMONOGRAM STAŻ ZAWODOWY.pdf

Harmonogram Pośrednictwo pracy cz_1.pdf

Harmonogram Pośrednictwo pracy cz_2.pdf

Harmonogram Pośrednictwo pracy cz_1 aktualizacja 16.01.2017.pdf

Harmonogram Pośrednictwo pracy cz_1 aktualizacja 23.01.2017.pdf

Harmonogram Pośrednictwo pracy cz_2 aktualizacja 23.01.2017.pdf