Menedżer projektów europejskich zawodem z przyszłocią - szkolenia warsztatowe

Firma Euro – Konsult sp. z o.o. od marca 2006 roku do grudnia 2007 roku realizuje projekt ,,Menedżer projektów europejskich zawodem z przyszłością – szkolenia warsztatowe”. Szkolenia skierowane są do osób niepracujących, zamieszkujących tereny wiejskie. Tematyką warsztatów będzie kompleksowe zarządzanie projektami unijnymi. Proponowana tematyka odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy na osoby posiadające kompetencje w zakresie szeroko rozumianego wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej. Największy nacisk zostanie położony na kształtowanie praktycznych umiejętności wypełniania wniosków aplikacyjnych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Projekt zakończony w dniu 31.12.2007 roku. 

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudniania, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.


Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

  • mieszkasz w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców na terenie województwa lubelskiego

  • podlegasz lub co najmniej jeden z Twoich rodziców podlega ubezpieczeniu KRUS

  • nie jesteś pracownikiem etatowym branży pozarolniczej

  • nie uczysz się w trybie dziennym

  • nie jesteś zarejestrowany jako bezrobotny

zapraszamy Cię do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez naszą firmę.

>>Wystarczy zadzwonić pod numer(081) 532 44 17<<

Wysoki poziom warsztatów gwarantują wykładowcy - pracownicy instytucji wdrażających programy pomocowe UE, wieloletni praktycy.

Image

Zajęcia w formie dwóch pięciodniowych zjazdów odbędą się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w malowniczo położonym hotelu o wysokim standardzie (mapa dojazdu na miejsce szkolenia). Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu.
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie firmy Euro – Konsult Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 57/8, Lublin lub pod numerem telefonu: (081) 532 44 17
(pn - pt, godz. 8 - 16)
(dojazd do naszej siedziby).

Informacje dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego znajdują się na stronie Instytucji Zarządzającej - Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, skr. poczt. 59, 00-955 Warszawa, http://www.efs.gov.pl/. Instytucją wdrażającą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, ul. Okopowa 5, 20-022 Lublin http://www.wup.lublin.pl/. Natomiast wszelkie informacje dotyczące Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych można uzyskać na stronie http://www.europa.eu.int/.

Image

Zakładane terminy szkoleń dla poszczególnych grup przedstawia poniższa tabela:

Grupa *

Termin I zjazdu

Termin II zjazdu

 

2006

 

Grupa I

20-24 III

3-7 IV

 

Grupa II

27-31 III

10-14 IV

 

Grupa III

27-31 III

10-14 IV

 

Grupa IV

8-12 V

29-02 VI

 

Grupa V

8-12 V

29-02 VI

 

Grupa VI

15-19 V

19-23 VI

 

Grupa VII

15-19 V

19-23 VI

 

Grupa VIII

11-15 IX

9-13 X

 

Grupa IX

11-15 IX

9-13 X

 

Grupa X

25-29 IX

23-27 X

 

Grupa XI

25-29 IX

23-27 X

 

Grupa XII

6-10 XI

4-8 XII

 

Grupa XIII

6-10 XI

4-8 XII

 

Grupa XIV

20-24 XI

11-15 XII

 

Grupa XV

20-24 XI

11-15 XII

 

2007

Grupa XVI

8-12 I

5-9 II

 

Grupa XVII

8-12 I

5-9 II

 

Grupa XVIII

22-26 I

19-23 II

 

Grupa XIX

22-26 I

19-23 II

 

Grupa XX

5-9 III

16-20 IV

 

Grupa XXI

5-9 III

16-20 IV

 

Grupa XXII

19-23 III

23-27 IV

 

Grupa XXIII

19-23 III

23-27 IV

 

Grupa XXIV

7-11 V

21-25 V

 

Grupa XXV

7-11 V

21-25 V

 

Grupa XXVI

11-15 VI

25-29 VI

 

Grupa XXVII

3-7 IX

1-5 X

 

Grupa XXVIII

3-7 IX

1-5 X

 

Grupa XXIX

17-21 IX

15-19 X

 

Grupa XXX

17-21 IX

15-19 X

 

 

*grupa liczy 10 osób

 

W związku z dużym zainteresowaniem naszymi szkoleniami pragniemy poinformować o uruchomieniu dodatkowych grup w ramach projektu ,,Menedżer projektów europejskich zawodem z przyszłością – szkolenia warsztatowe - edycja II”.

Zakładane terminy szkoleń dla poszczególnych grup przedstawia poniższa tabela:

Grupa *

Termin I zjazdu

Termin II zjazdu

 

2006

 

Grupa I

4-8 IX

2-6 X

 

Grupa II

4-8 IX

2-6 X

 

Grupa III

18-22 IX

16-20 X

 

Grupa IV

18-22 IX

 16-20 X 

 

Grupa V

13-17 XI

27-1 XII

 

Grupa VI

13-17 XI

27-1 XII

 

2007

Grupa VII

15-19 I

12-16 II

 

Grupa VIII

15-19 I

12-16 II

 

Grupa IX

12-16 III

2-6 IV

 

Grupa X

12-16 III

2-6 IV

 

Grupa XI

14-18 V

18-22 VI

 

Grupa XII

14-18 V

18-22 VI

 

Grupa XIII

10-14 IX

8-12 X

 

Grupa XIV

10-14 IX

8-12 X

 

Grupa XV

5-9 XI

19-23 XI

 

Grupa XVI

5-9 XI

19-23 XI

 

 

*grupa liczy 10 osób

 

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.