Zarządzanie projektami - szkolenia warsztatowe

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników samorządowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji i poziomu wiedzy na temat aplikowania i zarządzania projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE, firma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach programu ,,Zarządzanie projektami – Szkolenia warsztatowe - edycja II”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.1. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Budżet Państwa.

Projekt zakończony w dniu 31.12.2007 roku. 

 

Tematyka warsztatów obejmuje zarówno teoretyczne podstawy pozyskiwania i rozliczania funduszy, jak i praktyczne umiejętności wypełniania wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami. Podczas warsztatów analizowane są m.in. zasady oceny formalnej wniosków, obieg dokumentu, czas jego rozpatrywania, wymogi formalne, najczęściej popełniane błędy we wniosku i załącznikach, najistotniejsze elementy studium wykonalności, elementy prawa administracyjnego w zarządzaniu projektami oraz praktyczne aspekty prawa budowlanego i zamówień publicznych. Wysoki poziom szkoleń gwarantują wykładowcy - pracownicy instytucji wdrażających programy ZPORR, SPO-WKP, SPO-RZL, SPO-ROL, wieloletni praktycy, pracownicy naukowi.

 

 

ImageZajęcia w formie trzech weekendowych zjazdów odbędą się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w malowniczo położonym hotelu o wysokim standardzie (mapa dojazdu na miejsce szkolenia). Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie.

 

 

 

 

 


 

Z powodu dużej liczby nadesłanych zgłoszeń rekeutacja na szkolenia ,,Zarządzanie projektami – Szkolenia warsztatowe - edycja II” została zakończona. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową(imię, nazwisko, adres zakładu pracy, województwo, tel. kontaktowy) na edycję III !

Terminy szkoleń dla poszczególnych grup edycji II przedstawia poniższa tabela:

Grupa*

Termin I zjazdu

Termin II zjazdu

Termin III zjazdu

2006

Grupa I

25-27 VIII

15-17 IX

6-8 X

Grupa II

25-27 VIII

15-17 IX

6-8 X

Grupa III

1-3 IX

22-24 IX

13-15 X

Grupa IV

1-3 IX

22-24 IX

13-15 X

Grupa V

8-10 IX

29-1 X

20-22 X

Grupa VI

8-10 IX

29-1 X

20-22 X

Grupa VII

27-29 X

17-19 XI

1-3 XII

Grupa VIII

27-29 X

17-19 XI

1-3 XII

Grupa IX

3-5 XI

24-26 XI

8-10 XII

Grupa X

3-5 XI

24-26 XI

8-10 XII

2007

Grupa XI

12-14 I

9-11 II

2-4 III

Grupa XII

12-14 I

9-11 II

2-4 III

Grupa XIII

19-21 I

16-18 II

16-18 III

Grupa XIV

19-21 I

16-18 II

16-18 III

Grupa XV

20-22 IV

18-20 V

15-17 VI

Grupa XVI

20-22 IV

18-20 V

15-17 VI

Grupa XVII

11-13 V

25-27 V

22-24 VI

Grupa XVIII

11-13 V

25-27 V

22-24 VI

Grupa XIX

7-9 IX

5-7 X

9-11 XI

Grupa XX

7-9 IX

5-7 X

9-11 XI

Grupa XXI

14-16 IX

12-14 X

16-18 XI

Grupa XXII

14-16 IX

12-14 X

16-18 XI

* każda grupa liczy 10 osób


Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.