Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny (woj. lubelskie)

Szanowni Państwo,

Informujemy iż Firma Euro-Konsult realizuje projektu „Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny” współfinansowanego ze środków PO KL. W ramach projektu możliwe jest uzyskanie prawa jazdy kat. C, C+E oraz uzyskanie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do przewozu rzeczy.

 


AKTUALNOŚCI

W dniu 31.10.2013r. zakończono projekt „Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny”. W ramach projektu 100% uczestników uzyskało pozytywny wynik z egzaminu na prawo jazdy kat. C. Bardzo dobrze wypadła zdawalność na kat. C+E, ponieważ  aż 95% uczestników kursu zdało egzamin pozytywnie. Nieco słabiej aczkolwiek również bardzo dobrze wypadła zdawalność z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (92% uczestników projektu uzyskało uprawnienia).

Projekt dofinansowany było z UE i w znaczący sposób przyczynił się do wzrostu konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny.

 


Realizacja projektu „Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny” dobiega końca. Dotychczas w ramach projektu  59 osób uzyskało pozytywny wynik z egzaminu na prawo jazdy kat. C; 43 osoby zdały egzamin  na prawo jazdy kat. C+E. Dzięki udziałowi w projekcie pozytywny wynik z egzaminu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewozu rzeczy uzyskały 52 osoby.

Prosimy kursantów o terminowe przedkładanie dokumentów dotyczących zwrotu kosztów dojazdu.

Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu przypada na dzień 31.10.2013, w razie jakichkolwiek pytań dotyczących zakończenia udziału w projekcie prosimy o kontaktowanie się z biurem projektowym.


W związku z realizacją projektu „Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny” współfinansowanego ze środków PO KL informujemy, że zakończono rekrutację do ww. projektu. Do szkolenia  zakwalifikowano 60 uczestników. 55 mężczyzn i 5 kobiet. Pierwsza grupa kursantów rozpoczęła zajęcia 8 lutego 2013 r., natomiast 8 marca 2013 r. zostało zapoczątkowane szkolenie dla drugiej grupy osób. Kolejne grupy szkoleniowe uruchomiono w  kwietniu, maju i czerwcu 2013 r.  Zajęcia teoretyczne odbywają się w trybie weekendowym od piątku do niedzieli (włącznie), natomiast praktyczne od poniedziałku do piątku. Prowadzi je Ośrodek Szkolenia „Kursor” Kaluźniak - Sztandera sp. j. z siedzibą w Chełmie, przy ul. Lwowskiej 24.


Pierwsza grupa szkoleniowa ukończyła szkolenie z pełnym sukcesem. W ramach tej grupy 100% kursantów zadało egzaminy na prawo jazdy kat. C, C+E oraz na kwalifikację wstępną przyśpieszoną.


Wymogi wzięcia udziału w szkoleniu:
Projekt skierowany jest do 50 mikroprzedsiębiorstw i ich 60 pracowników z obszaru województwa lubelskiego. Minimum 40 przedsiębiorstw stanowiły będą przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie dla Poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL w latach 2007-2011.

Przedsiębiorstwa chcące wziąć udział w projekcie muszą prowadzić działalność w jednej z następujących dziedzin: ochrona środowiska, informatyka, logistyka, budownictwo, turystyka.


Kryteria rekrutacji:

  • Zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwie mającym jednostkę organizacyjną na terenie woj. lubelskiego;
  • Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Kryteria selekcji:

  • pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie mają pracownicy z wyksztalceniem co najwyżej średnim oraz kobiety.

W ramach wsparcia każdej z zakwalifikowanych osób zapewniamy:

Szkolenia zawodowe umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych kierowców przewozu rzeczy, obejmujące:

  • Prawo jazdy kat. C
  • Prawo jazdy kat. C+E
  • Kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu rzeczy

Wsparcie realizowane będzie na terenie woj. lubelskiego w wymiarze 16 tygodni.

UWAGA - Szkolenia są bezpłatne.

Dodatkowo zapewniamy:

  • Zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia – łącznie ok. 400,00 zł.
  • Wyżywienie w trakcie zajęć.


Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 81 534 79 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro projektu:

Euro-Konsult Sp. z o.o.
ul. Chopina 19/7
20-023 Lublin
 


Dokumenty do pobrania
(należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią prawa jazdy):

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.