Nowa Perspektywa - Kadry dla Budownictwa (woj. lubelskie)

Firma ,,Euro – Konsult” sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu organizowanym w ramach projektu ,,Nowa Perspektywa – Kadry dla Budownictwa”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Budżet Państwa.Za realizację merytoryczną szkoleń odpowiada: Ośrodek Szkoleniowy „KURSOR”.

W ramach szkolenia nabędziecie Państwo umiejętności i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu  - operatora koparko-ładowarki kl. III

Projekt zakończony 31.07.2010 roku.

O PROJEKCIE:

Projekt „Nowa Perspektywa – Kadry dla Budownictwa”  jest odpowiedzią  na istotny problem przedsiębiorstw branży budowlanej woj. lubelskiego jakim jest niedobór odpowiednio wykwalifikowanej i uprawnionej kadry do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki kl. III. Koparko ładowarki to sprzęt wykorzystywany zarówno w pracach specjalistycznych jak i podstawowych robotach ziemnych, co przy obecnym i przewidywanym poziomie inwestycji budowlanych (perspektywa Euro 2012) gwarantuje stałe zainteresowanie fachowcami z tej dziedziny.

INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM:

1.     Udział w projekcie jest bezpłatny.

2.     W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, poczęstunek, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie uczestników, przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzające brakprzeciwwskazańdowykonywania zawodu.

3.     Szkolenie będzie realizowane w formie weekendowych zjazdów.

4.     Cześć teoretyczna szkolenia będzie realizowana w 24-osobowych grupach, w formie wykładów połączonych z panelem dyskusyjnym. Część praktyczna prowadzona będzie przy użyciu sprzętu na poligonie ćwiczeniowym w 4-osobowych grupach.

5.     Szkolenie zostanie zakończone egzaminem państwowym, które odbędzie się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego.

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt adresowany jest do 120 pełnoletnich osób  pracujących spełniających łącznie następujące kryteria:

1.     Miejsce zamieszkania na terenie woj. lubelskiego,

2.     Wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło

3.     Posiadanie wykształcenia min. podstawowego.

 

  Zasady rekrutacji:                  

Komisja rekrutacyjna powołana do pracy na potrzeby projektu, po sprawdzeniu spełniania przez potencjalnych kursantów podstawowych kryteriów uczestnictwa będzie preferowała osoby pracujące w restrukturyzowanych gałęziach przemysłu,zamieszkałe na obszarach wiejskich i w małych miastach, osoby poniżej 25 roku życia oraz te które mają więcej niż 50 lat.

Dokumenty do pobrania (należy podpisać odręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście wraz z kserokopią dowodu osobistego) : 

Image

Image

Image

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu zapraszamy do naszego biura w Lublinie, bądź też prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 81-534 73 37 (lub drogą elektroniczną  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) w celu potwierdzenia zamiaru skorzystania z naszej oferty. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem szkolenia.

Image

 

W celu otrzymania zwrotu kosztów dojazdu należy przedstawić bilety lub zaświadczenie od przewoźnika zgodne z poniższym wzorem:

Image

 

 

Interpretacja  paragrafu 6 ust. 7 regulaminu projektu "NOWA PERSPEKTYWA – KADRY DLA BUDOWNICTWA” (zwrot kosztów szkolenia):

Zgodnie z zapisem we Wniosku o dofinansowanie projektu POKL średni koszt przypadający na jednego uczestnika wynosi 150 zł, co przy grupie 24 - osobowej daje łączną kwotę 3600zł.

Jeżeli całość kosztów wnioskowanych przez beneficjentów z jednej grupy przekracza kwotę 3600 zł, wypłacana wysokość zwrotu zostanie podzielona równo między uczestników. Osoby, których koszt dojazdu jest niższy, bądź równy kwocie 150zł, należna wysokość zwrotu pozostanie bez zmian.

Jeżeli kwota 3600 zł przypadająca na daną grupę nie będzie w całości wydatkowana, pozostała część tej kwoty zostanie przeniesiona do rozliczenia proporcjonalnie na pozostałe grupy – niniejsza interpretacja została dokonana na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu Projektu

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!